Kahala logo

The Kฤhala Hotel and Resort presents
โ€œMemories of the Maile Room Galaโ€

Wednesday, September 14, 2022
4:00 p.m.-5:30 p.m. Exhibit, Waiโ€˜alae Ballroom
5:30 p.m.-8:00 p.m. Dinner and Awards Presentation, Maile Ballroom

The Kฤhala Hotel and Resort in honoring legendary performing artists such as Danny Kaleikini, who for decades delighted kamaสปฤina, international visitors, dignitaries and celebrities with their beautiful Hawaiian songs and stories that enticed many to return year after year. Todayโ€™s popular Hawaiian entertainers who proudly carry on that legacy will be featured during the โ€œMemories of the Maile Room Galaโ€ including Raสปiฤtea Helm and students of Kamehameha Schools.
A special dinner menu by executive chef Jonathan Mizukami will also be served, featuring a tasting menu of locally sourced and sustainable ingredients.

The event places a spotlight on the important service our โ€œKeepers of the Maunalua Bay Communityโ€ provide in environmental conservation, perpetuation of the Hawaiian culture and climate resiliency programs from Kลซpikipikiสปo (southern tip of Diamond Head) to สปIhiสปihilauฤkea (western tip of Koko Crater) mauka to the Koสปolau Mountain Range and around the globe.

Award Recipients

Maunalua Kamaโ€˜ฤina Award

Nainoa Thompson

President
Polynesian Voyaging Society

Maunalua Konohiki Award

Laura Thompson (19252020)

& Chris Cramer

Co-Founder / Executive Director
Maunalua Fishpond Heritage Center

Mฤlama Honua Award

Celeste Connors

Chief Executive Officer
Hawaiโ€˜i Green Growth
UN Local2030 Hub

Maunalua
Conservation Award

JC Watson

Manager
Koโ€˜olau Mountains Watershed Partnership

Maunalua Cultural
Preservation Award

Ann Marie Kirk

Founder
Maunalua.net

Kahu โ€˜ฤ€ina Certificate
of Recognition

Kaimuki Middle School

Event Title Sponsors

Event Organizer

Since 2018, Kamehameha Schools and The Kahala have worked in partnership to address crucial concerns in education, environmental conservation, cultural preservation, and our local economy. Together, they are organizing this event to support the efforts of nearby schools and nonprofits working to improve the Maunalua Bay community.

Resorttrust develops and operates public and membership-based hotels, golf courses, membership-based medical diagnostic and treatment support centers. The company, listed on the Tokyo Stock Exchange and Nagoya Stock Exchange, operates 47 hotels. The Kฤhala Hotel & Resort is Resorttrustโ€™s first overseas hotel and is operated by local subsidiary Resorttrust Hawaii, LLC.

Event Organizer

The Kฤhala Initiative of Sustainability Culture and the Arts was born out of The Kahalaโ€™s commitment to preserving our land, ocean and culture for generations to come. Its sustainability programs work to protect the environment and preserve the Native Hawaiian culture for generations to come.

Award Sponsors

Maunalua Kamaสปฤina Award

Through the HEI family of companies, we aim to put Hawaiโ€˜i at the forefront of clean energy, create a sustainable and growing local economy, and allow our families and communities to flourish.

Mฤlama Honua Award

Carlsmith Ball has been part of the evolving legal landscape for the past 165 years, providing clients with the tools and innovative solutions they need to succeed.

Maunalua Conservation Award

The Hawaiian Airlines Team Kokua Program demonstrates the hospitality and aloha of Hawaiian Airlines for the communities we serve by improving the lives of our neighbors and caring for the land that sustains us all.

Table Sponsors

R&Hย Healyย Family
Foundation

Event Supporters

Non-Profit Exhibitors

Hawaiโ€˜i Green Growth

Jean Charlot Foundation

Kealakai Center โ€“ Pacific Strings Museum

Koโ€˜olau Mountains Watershed Partnership

Kupaโ€™ฤina o Kuliสปouสปou

Livable Hawaiโ€˜i Kai Hui

Mฤlama Maunalua

Maunalua Fishpond Heritage Center

Maunalua.net / Story Catcher

Pauahi Foundation

Polynesian Voyaging Society

Protect & Preserve Hawaiโ€˜i

UH Hawaiโ€˜i Institute of Marine Biology

For more information or to become a sponsor, emailย kahalaresort@kahalaresort.com